სააპლიკაციო დოკუმენტები

საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებზე დასარეგისტრირებლად სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები ინგლისურ ენაზე:

 

  • პასპორტი/პირადობის ასლი
  • ნიშნების ფურცელი
  • ინგლისური ენის საერთაშორისო სერთიფიკატი (IELTS- 6.0; TOEFL-78)
  • სამოტივაციო წერილი
  • 1 სარეკომენდაციო წერილი ფაკულტეტიდან