კონკურსის „სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად" მეორე ეტაპი