შეხვედრა სააქციო საზოგადოების "ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგი" წარმომადგენლებთან