კავკასიის უნივერსიტეტის გამარჯვება - "ყველაზე კრეატიული" სტენდი