საჯარო ლექცია "ქალი და პოლიტიკა, ქალთა წვლილი ისტორიასა და საზოგადოებაში"