საჯარო ლექცია თემაზე "ადამიანის უფლებები სისხლის სამართალში"