საჯარო ლექცია თემაზე "ფემიციდი და ადრეული ქორწინება"