"საქართველოში საუნივერსიტეტო მეცნიერებისა და სწავლების კავშირი ბიზნესთან"