20–მდე წამყვანი მედია საშუალება კავკასიის მედიის სკოლის პარტნიორი გახდა