პროექტში მონაწილე და გამარჯვებული სტუდენტების დაჯილდოვება