კავკასიის სამართლის სკოლის დელეგაციამ კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა