ჰანზეს გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტის წარმომადგენლებისთვის პირველი ლექცია გაიმართა