კავკასიის უნივერსიტეტისა და ზემო ავსტრიის უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტი