კავკასიის უნივერსიტეტში გაეროს გენერალური ასამბლეის მოდელირება გაიმართა