კავკასიის უნივერსიტეტს „ჯეოჰოსპიტალის“ ფინანსურ-ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი ეწვია