კავკასიის უნივერსიტეტსა და ჯუნსეის საგანმანათლებლო ინსტიტუტს შორის ხელშეკრულება გაფორმდა