კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლასა და ვარშავის უნივერსიტეტს შორის ხელშეკრულება გაფორმდა