სასჯელ-აღსრულების მინისტრის მოადგილე კავკასიის უნივერსიტეტში