კავკასიის უნივერსიტეტსა და ზემო ავსტრიის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმი გაფორმდა