ვითიბი ბანკი კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებს სტიპენდიას დაუნიშნავს