სასჯელაღსრულების სამინისტროსთან მემორანდუმი გაფორმდა