მეექვსე სტუდენტური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია