ფრანგული ინსტიტუტის წარმომადგენლის შეხვედრა სტუდენტებთან