იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი დაიდო