საჯარო ლექცია - ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიღება საქართველოში