პილოტური პროექტი: ”საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება”