სტუდენტების შეხვედრა საკანონმდებლო ღიაობის საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებთან