კავკასიის ბიზნესის სკოლის მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამის პირველი კურსდამთავრებული