იუნესკოში საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენლის შეხვედრა სტუდენტებთან