შეხვედრა საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის თავმჯდომარესთან