კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტი ჩინეთში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციას დაესწრო