შეხვედრა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარმომადგენლებთან