ანა დოლიძის საჯარო ლექცია თემაზე „ლიდერობა საჯარო სფეროში“