კავკასიის უნივერსიტეტის ახალი თანამშრომლობა ყირგიზეთში