კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტის 50 წლის იუბილე