არაფორმალური შეხვედრა კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტთან