არასამთავრობო ორგანიზაცია "ახალი ვექტორი" კავკასიის უნივერსიტეტში