არქიტექტურის პროგრამის კურსდამთავრებულების სადიპლომო ნამუშევრების დაცვა