ხელოვან გოჩა გაიოს შათირიშვილის საჩუქარი CU-ის პრეზიდენტს