,,ბერგჰოფის ფონდის“ სამუშაო შეხვედრა სტუდენტებთან - ,,დიალოგი წარსულის შესახებ: შესაძლო გზა კონფლიქტის ტრანსფორმაციისა და ნორმალიზაციისათვის“