მსოფლიოს დიდი ოთხეულის წევრი აუდიტორული კომპანიების შეხვედრა სტუდენტებთან