შეხვედრა პროექტის „გასტრონომიული ცოდნის ბანაკის“ ფარგლებში