სპარსულენოვანი ტრენინგების სერტიფიკატების გადაცემის მეხუთე ღონისძიება