სასერტიფიკატო კურსი “დეზინფორმაცია და პროპაგანდისტული ნარატივები სოციალურ მედიაში”