ჭავჭავაძის ცენტრის ფოკუს ჯგუფი CSH-ის სტუდენტების მონაწილეობით