კავკასიის უნივერსიტეტში კალიგრაფიის კონკურსი - "ჩემი ხელწერა" - ჩატარდა