ლეილა კარიმის სამეცნიერო ნაშრომი მაღალრეიტინგულ საერთაშორისო ჟურნალში „Cell Transplantation“ გამოქვეყნდა