კონფერენცია - ევროპული სწავლების სამართლებრივი განზომილება საქართველოში