რეგიონული უნივერსიტეტების რექტორთა მუდმივმოქმედი კონფერენციის წევრების შეხვედრა