საერთაშორისო კონფერენცია: ,,ახალი საინვესტიციო შესაძლებლობების შექმნა კულტურული მნიშვნელობის ადგილებში"